Lovass Annamária

pszichológus
BejelentkezésTovábbi információk
Lovass Annamária pszichológus szexuálpszichológus

Lovass Annamária

pszichológus

„A változás mindig egy újabb lehetőség a fejlődésre.”

Lovass Annamária pszichológus 

 

Már általános iskolás korom óta pszichológus szerettem volna lenni, és arról álmodtam, hogy családi és párkapcsolati nehézségekkel kapcsolatban fogom tudni segíteni a hozzám fordulókat. Ez az álmom mára már valósággá, a pszichológia pedig hivatásommá vált. Tanulmányaim és szakmai tapasztalataim eredményeképpen sokféle élethelyzetben, számos nehézség kapcsán tudok segítséget nyújtani.

 

Szakmai tapasztalataim és képzettségeim 

Okleveles pszichológusként (klinikai- és egészségpszichológiai szakirányon) a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem. Szakdolgozataimat a párkapcsolati problémák témaköréből (BA), illetve a szülő és a gyermek kötődésének különféle kérdéseiből (MA) írtam.

Mivel már képzésem közben erőteljesen érdeklődtem a családterápiás szemlélet, a rendszerszemléletű megközelítés iránt, ezért egyetemi tanulmányaim mellett családterápiás önismereti csoportba jártam, majd elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület család- és párterápiás elméleti és módszertani képzését. Ezt követően szupervízió mellett családokkal és párokkal foglalkoztam, családterápiás képzésem pedig azóta is tart.

Pszichológusként dolgoztam többek között a Máltai Szeretetszolgálatnál, ahol felnőttekkel, párokkal és családokkal, valamint gyermekekkel és serdülőkkel is foglalkoztam. Ezután Pedagógiai Szakszolgálatokban dolgoztam pszichológusként, ahol elmélyíthettem diagnosztikus és tanácsadási, terápiás ismereteimet, illetve ahol tovább formálódott, csiszolódott szemléletmódom, és ahol gazdagabb gyakorlati tapasztalatokat és készségeket szereztem a gyermekek, a serdülők, a szülők, valamint a családok megsegítése terén. Emellett iskolapszichológiai tapasztalatokkal is rendelkezem.

Szakmai fejlődésem érdekében klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai képzésben veszek részt végzősként a Pécsi Tudományegyetemen.

Szakmai munkám egyik jelentős fókusza tehát a családi életet öleli körül, beleértve a gyermeknevelést, a serdülők problémáit, a családi kapcsolatok és a kommunikáció nehézségeit, a családi és párkapcsolati problémákat, továbbá a szexuális nehézségeket. Ezeken túlmenően foglalkozom önismereti témákkal, társas-kapcsolódási, érzelmi-hangulati, valamint krízishelyzetekhez, életútbeli elakadásokhoz, veszteségekkel való megküzdéshez kapcsolódó nehézségekkel is.

 

Milyen szemlélettel, hogyan dolgozom? 

Nagyon meghatározónak tartom a megfelelő szakmai ismeretek alkalmazásán túl az alapvető szemléletet, attitűdöt.

Hiszem, hogy egy segítői kapcsolat, egy közös munka akkor lehet eredményes, ha abban a bizalom ki tud alakulni, és amelyben mindegyik fél elkötelezett. Ehhez elfogadó, ítéletektől mentes, támogató légkört biztosítok, és empátiával fordulok klienseim felé.

Célom, hogy minél nyíltabban lehessen beszélni a nehézségekről, és minél hatékonyabban lehessen mobilizálni az erőforrásokat.

Munkám során az adott problémához és folyamathoz illesztve többféle megközelítést is alkalmazok. A korábban már említett rendszerszemléleti megközelítés áthatja működésmódomat, és ez az egyéni, valamint a páros/többes helyzetekben is megjelenik. Lényege, hogy az egyént nem elszigetelten, hanem kapcsolatai tükrében, társas viszonyaiba, környezetébe ágyazottan szemlélem, és ennek közös megértését igyekszem elősegíteni.

Emellett pszichodinamikus szemlélettel is dolgozom, ezért a jelen megértéséhez és a jövő alakításához a múltbeli tapasztalatok „megdolgozását”, a problémákhoz hozzájáruló tudattalan konfliktusok tudatosítását is fontosnak tartom.

Hangsúlyt helyezek a visszajelzésekre, a reflexiókra, amelyek az önmegértés, az önreflektivitás fejlődése szempontjából jelentősek. Ezekkel együtt szívesen használok kognitív- és viselkedésterápiás elemeket, továbbá relaxációs technikákat is.

 

Számos témakörrel fordulhat hozzám: egyéni problémákkal, családi, párkapcsolati, illetve szexuális témakörökkel, valamint szülői léthez kapcsolódó, gyermeknevelési és serdülőkkel kapcsolatos kérdésekkel is. Felnőttek mellett serdülőkkel is foglalkozom. Az alábbiakban részletesebben is megtalálja ezeket a témaköröket:

 

Egyéni kérdések és problémák 

 • Önismeret mélyítése, fejlesztése
 • Az önértékelés, önbizalom, önbecsülés nehézségei
 • Teljesítményhelyzetben megjelenő szorongás (pl: tanulmányokhoz, munkához köthetően)
 • Társas-kapcsolódási és kommunikációs nehézségek (pl: társas kapcsolatok konfliktusossága, vagy elszigetelődés, beszűkülés, kötődéssel kapcsolatos kérdések)
 • Érzelmi-hangulati nehézségek (pl: tartós lehangoltság, szorongás, erőteljes érzelmi hullámzás, indulatkezelési nehézségek)
 • Életvezetési tanácsadás és pszichés támogatás:
   • életviteli nehézségek esetén(pl: alvás, étkezés, időkezelés, stresszkezelés problémái)
   • élethelyzetbeli elakadások, új helyzetekhez való alkalmazkodási nehézségek esetén(pl: nehéz döntések, erőn felüli kihívások)
   • krízishelyzetekhez, valamint életszakasz-váltásokhoz kapcsolódó megküzdési nehézségek esetén (pl: társas kapcsolatok változásai, szakítás/válás, költözés, „kapunyitási” krízis, pályakezdési nehézségek, munkahelyváltás, életközépi-válság, „kapuzárási” krízis, munkától való visszavonulás, egészségi állapot változásai)
 • Kiégés-szindróma (burnout)
 • Veszteségek, gyász feldolgozása

 

Családi és párkapcsolati kérdések, témák, problémák

 • Családi/párkapcsolati életszakasz-váltásokra való felkészülés, vagy azok nehézségeinek kezelése (pl: párkeresés, párkapcsolat alakulása, családalapítás, „üres-fészek” szindróma)
 • Családi/párkapcsolati minták feltérképezése, tudatosítása
 • Kommunikációs problémák
 • Családi/párkapcsolati konfliktusok
 • Szexuális nehézségek (pl: az intimitás problémái, vágyzavarok, genitális fájdalom és behatolási zavar, merevedési zavar, orgazmuszavarok, pornófüggőség)
 • Kapcsolati krízisek (pl: hűtlenség, válás)

 

Szülői-léthez és gyermekneveléshez kapcsolódó kérdések – Nevelési tanácsadás, szülő konzultáció 

 • Gyermeknevelési nehézségek és kérdések
 • Szülő-gyermek kapcsolati nehézségek, kommunikációs nehézségek
 • Konfliktushelyzetek kezelése
 • Élethelyzet-változásokból adódó nehézségek (pl: testvér születése, költözés, óvodába/iskolába lépés, iskolaváltás, betegségek a családban)
 • Válással kapcsolatos tanácsadás
 • Gyermekek lelki, magatartási és tanulási nehézségeivel kapcsolatos tanácsadás (pl: tanulási/teljesítési problémák, társas-kapcsolati problémák, beilleszkedési nehézségek, szorongás, életvezetési nehézségek, pályaválasztás, digitális jóllét, tudatos eszközhasználat kérdései, nehézségei)

 

Serdülők témái 

 • Serdülőkori konfliktusok, elakadások, krízisek (pl: identitás alakulásával kapcsolatos nehézségek)
 • Szülőkkel való kapcsolat nehézségei
 • Önállósodási kérdések (különös tekintettel a leválásra)
 • Életvezetési nehézségek (pl: étkezés, alvás, időkezelés problémái)
 • Digitális jóllét, tudatos eszközhasználat kérdései, nehézségei
 • Pályaválasztás kérdései
 • (Teljesítmény)szorongás, stresszkezelés nehézsége
 • Tanulási nehézségek
 • Önértékelési nehézségek
 • Erőteljes érzelmi, hangulati ingadozás
 • Tartós lehangoltság
 • Indulatkezelési nehézségek
 • Kommunikációs nehézségek
 • Társas-kapcsolati nehézségek
 • Párkapcsolati próbálkozások nehézsége
 • Szexuális életre való felkészülés

 

Lovass Annamária pszichológus