Lovass Annamária

pszichológus
BejelentkezésTovábbi információk
Lovass Annamária pszichológus szexuálpszichológus

Lovass Annamária

pszichológus

“A változás mindig egy újabb lehetőség a fejlődésre.”

Lovass Annamária pszichológus

 

Már tinédzser korom óta észrevettem, hogy szívesen és bizalommal fordulnak hozzám kortársaim saját problémáikkal, nehézségeikkel, és már ekkor nagyon lelkesített, ha segítséget tudtam nekik nyújtani, vagy, ha konfliktusok, félreértések megoldását, tisztázását tudtam előmozdítani. Egyetemi tanulmányaim alatt, egy otthoni rendrakás közben találtam meg iskolás korom egyik fogalmazását, melyet a pályaválasztás, a jövőbeli tervek kapcsán kellett írnunk. Erre nem is emlékeztem, ezért izgalmas volt olvasnom, hogy már akkor azt fogalmaztam meg, hogy pszichológus szeretnék lenni, és családi, párkapcsolati témákkal szeretnék majd foglalkozni.

Szakmai tapasztalataim és képzettségeim:

Okleveles pszichológusként (klinikai- és egészségpszichológiai szakirányon) a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem. Ekkor még elsősorban a felnőttek ellátása volt tanulmányaim és érdeklődésem fókuszában, de már szakdolgozataimat is a párkapcsolati problémák témaköréből (BA), illetve a szülő és a gyermek kötődésének különféle kérdéseiből (MA) írtam. Mivel már képzésem közben erőteljesen érdeklődtem a családterápiás szemlélet, a rendszerszemléletű megközelítés iránt, így egyetemi tanulmányaim mellett családterápiás önismereti csoportba jártam, majd elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület család- és párterápiás elméleti és módszertani képzését. Ezt követően szupervízió mellett családokkal és párokkal is foglalkoztam a Máltai Szeretetszolgálatnál végzett pszichológiai munkám során, családterápiás képzésem pedig azóta is tart. A Máltai Szeretetszolgálatnál kezdtem el gyermekekkel és serdülőkkel is foglalkozni, ezután pedig Pedagógiai Szakszolgálatoknál mélyítettem el diagnosztikus és tanácsadási, terápiás ismereteimet, illetve szereztem még gazdagabb gyakorlati tapasztalatokat és készségeket a gyermekek, a serdülők, a szülők, valamint a családok megsegítése terén. Szakmai fejlődésem érdekében gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai képzésben vettem részt a Pécsi Tudományegyetemen, melynek szakvizsgája az idei évben esedékes. Jelenleg pedig iskolapszichológusként is dolgozom.

Szakmai munkám egyik jelentős fókusza tehát a családi életet öleli körül, beleértve a gyermeknevelést, a serdülők problémáit, a családi és párkapcsolati problémákat, továbbá a szexuális nehézségeket.

Milyen szemlélettel, hogyan dolgozom?

Nagyon meghatározónak tartom a megfelelő szakmai ismeretek alkalmazásán túl az alapvető szemléletet, attitűdöt a pszichológiai munkám során. Hiszem, hogy egy segítői kapcsolat, egy közös munka akkor lehet eredményes, ha abban mindegyik fél elkötelezett, és amelyben a bizalom ki tud alakulni. Ehhez elfogadó, ítéletektől mentes, támogató légkört biztosítok, és empátiával fordulok klienseim felé. Célom, hogy minél nyíltabban lehessen beszélni a nehézségekről, és minél hatékonyabban lehessen mobilizálni az erőforrásokat. Munkám során az adott problémához és folyamathoz illesztve többféle megközelítést is alkalmazok. A korábban már említett rendszerszemléleti megközelítés áthatja működésmódomat, ez egyéni  és páros/többes helyzetekben is megjelenik. Lényege, hogy az egyént nem elszigetelten, hanem kapcsolatai tükrében, kapcsolataiba, környezetébe ágyazottan szemlélem, és ennek közös megértését is igyekszem elősegíteni.  Emellett pszichodinamikus szemlélettel is dolgozom, ezért a jelen megértéséhez és a jövő alakításához a múltbeli tapasztalatok „megdolgozását”, a problémákhoz hozzájáruló tudattalan konfliktusok tudatosítását is fontosnak tartom. Hangsúlyt helyezek a visszajelzésekre, a reflexiókra, amelyek az önmegértés, az önreflektivitás fejlődése szempontjából jelentősek. Ezekkel együtt szívesen használok kognitív- és viselkedésterápiás elemeket, továbbá relaxációs technikákat is.

 

Számos témakörben fordulhat hozzám egyéni problémákkal, gyermeknevelési és serdülőkkel kapcsolatos kérdésekkel, családi, párkapcsolati, illetve szexuális témakörökkel:

Serdülőkkel kapcsolatos kérdések

 • Serdülőkori konfliktusok, elakadások, krízisek
 • Szülőkkel való kapcsolat nehézségei
 • Önállósodási kérdések (különös tekintettel a leválásra)
 • Társas-kapcsolati nehézségek
 • Párkapcsolati próbálkozások nehézsége
 • Szexuális életre való felkészülés
 • Kommunikációs nehézségek
 • Pályaválasztás
 • (Teljesítmény)szorongás, stresszkezelés nehézsége
 • Tanulási nehézségek
 • Önértékelési nehézségek
 • Érzelmi, hangulati ingadozás
 • Tartós lehangoltság
 • Indulatkezelési nehézségek
 • Életvezetési nehézségek (pl: étkezés, alvás, időkezelés problémái)
 • Digitális jóllét, tudatos eszközhasználat kérdései, nehézségei

 

Gyermeknevelési kérdések

 • Gyermeknevelési nehézségek
 • Szülő- gyermek kapcsolati nehézségek, kommunikációs nehézségek
 • Konfliktushelyzetek kezelése
 • Élethelyzet változásokból adódó nehézségek kezelése
 • Válással kapcsolatos tanácsadás
 • Gyermekek lelki, magatartási és tanulási nehézségeivel kapcsolatos tanácsadás (pl: tanulási/teljesítési problémák, társas-kapcsolati problémák, beilleszkedési nehézségek, szorongás, életvezetési nehézségek, pályaválasztás, digitális jóllét, tudatos eszközhasználat kérdései, nehézségei)

 

Családi és párkapcsolati kérdések, témák, problémák

 • Családi életszakasz-váltásokra való felkészülés, vagy azok nehézségeinek kezelése
 • Családi és párkapcsolati minták feltérképezése, tudatosítása
 • Kommunikációs problémák
 • Párkapcsolati konfliktusok
 • Szexuális nehézségek (pl: kommunikációs nehézségek, az intimitás problémái, vágyzavarok)
 • Családi konfliktusok
 • Kapcsolati krízisek (pl: hűtlenség, válás)
 • Veszteségek

 

 

Lovass Annamária pszichológus