Pszi Pont pszichológus
válási mediáció

Válási mediáció

A válási mediáció segítség a válás során felmerülő fontos és nehéz kérdések békés és kölcsönösen előnyös rendezésében, például a gyermekelhelyezés és a vagyonmegosztás kérdéseiben.

Válási mediáció

A válási mediáció a válás során nyújt segítséget a párnak abban, hogy a vitás kérdésekben a lehető legjobb egyezségre jussanak úgy, hogy a válás ne a kapcsolat további elmérgesedését jelentse, hanem megtalálják a békés és kedvező, tartósan fenntartható megoldásokat.

A válási mediáció során létrejövő válási egyezséget a bíróság elfogadja, így a felek saját maguk hozhatják meg az életüket hosszú távon meghatározó döntéseket, amely mindenki számára a legelőnyösebb és legélhetőbb megoldási lehetőség. 

Válási mediáció

A válási mediáció segítség a válás során felmerülő fontos és nehéz kérdések békés és kölcsönösen előnyös rendezésében, például a gyermekelhelyezés és a vagyonmegosztás kérdéseiben.

Válási mediáció

Válási mediáció

A válási mediáció a válás során nyújt segítséget a párnak abban, hogy a vitás kérdésekben a lehető legjobb egyezségre jussanak úgy, hogy a válás ne a kapcsolat további elmérgesedését jelentse, hanem megtalálják a békés és kedvező, tartósan fenntartható megoldásokat.

A válási mediáció során létrejövő válási egyezséget a bíróság elfogadja, így a felek saját maguk hozhatják meg az életüket hosszú távon meghatározó döntéseket, amely mindenki számára a legelőnyösebb és legélhetőbb megoldási lehetőség. 

Pszichológusok

Párkapcsolati problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológus kollégák,

kettős vezetésű párterápia és családterápia:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta

Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Válási mediáció

válási mediáció olyan mediációs folyamat, amely segít abban, hogy a válás valódi közös megegyezéssel jöjjön létre, hogy a felek együtt hozhassák meg azokat a döntéseket, amelyek a válás során kiemelten fontosak és nehezek, így például a gyermekelhelyezés, a szülői felügyelet, tartásdíj, kapcsolattartás és vagyonmegosztás kérdései, és az egyéb fontos kérdések.

Válási egyezség

válási mediáció eredményeképpen megszületik a válási egyezség, amelyben minden, a válás során felmerülő kérdésben a felek közösen megfogalmazzák a döntéseiket, amelyeket a mediációs folyamatban közösen hoztak meg.

A válási egyezség, mint dokumentum tartalmazza a megállapodás részleteit, beleértve a vagyonmegosztást, a gyermekelhelyezést, a tartásdíjat, a kapcsolattartást, és minden további releváns kérdést, amely a váláshoz és a válás utáni élethez kapcsolódik.

Ezt a megegyezést a bíróságra benyújtva a bíróság elfogadja, amely jelentősen meggyorsítja és leegyszerűsíti a válóper folyamatát. Ezáltal a fontos kérdésekben a pár maga dönt, nem pedig az ügyvédek által irányított folyamatban egy külső személy: a bíró. A bírósági döntés a mediációval szemben sokszor csak az egyik félnek kedvez és sok esetben egyik fél számára sem igazán kedvező. A válási mediáció során a döntés a felek kezében marad, így mindketten lehetnek annak nyertesei és hosszú távon is elkötelezettek annak a betartásában.

Ha az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásában szerepel a mediátor, akkor az általa vezetett mediáció eredményeképpen létrejövő válási megállapodást a bíróság ügyvédi közreműködés nélkül is elfogadja.

A mediátor célja a közös megegyezés elérése úgy, hogy az mindkét fél számára kedvező legyen. Ezzel szemben ha az ügyvédek irányítják a válást, akkor ez gyakran a felek harcát jelenti, ahol mindkét oldal le szeretné győzni a másikat, amely gyakran elmérgesíti a helyzetet, ez pedig hosszútávon is jelentősen nehezíti a felek együttműködését. 

A válási egyezség kulcsfontosságú eleme a válási mediációs folyamatnak, mivel ez rögzíti a felek közötti megállapodásokat, és alapot nyújt a válás utáni életük szabályozására. 

A válási mediációt a bíróság olyannyira elismeri, hogy a válási mediáció költségét le lehet vonni a válási illeték költségéből.

A válási mediáció nem párkapcsolati mediáció

A válási mediáció nem békítést vagy a kapcsolat megmentését célozza, hanem a válás részleteiben való minél jobb megegyezést. A válási mediáció célja az, hogy ha a felek már eldöntötték, hogy el akarnak válni, akkor azt a legbékésebben és legjobb megegyezéssel tegyék. Ebben a helyzetben a mediáció nem próbálja a párkapcsolatot megmenteni, vagy a problémák okát keresni, hanem a jövőre fókuszál, a válás eredményére, arra, hogy a fontos kérdésekben minél jobb és közös megállapodás szülessen.
Természetesen előfordul, hogy a válási mediációs folyamatban a felek úgy döntenek, hogy mégis folytatni szeretnék a közös életüket és a párkapcsolati problémáikkal szeretnének foglalkozni, nem pedig elválni. Ebben az esetben változik a cél, így már nem válási mediációról, hanem párkapcsolati mediációról beszélhetünk a továbbiakban.

A válás érzelmi terhei

A válás sok szempontból nagyon megterhelő folyamat minden érintett fél számára. Anyagi, kapcsolati és érzelmi szempontból is nagyon sok nehézséggel találják magukat szemben a felek. Mindez egy sérelmekkel teli élethelyzetben zajlik, ahol a jövő kérdéses és bizonytalan. A múltbéli és a válás során keletkező sérelmekkel együtt rendkívül megterhelő helyzet, nagyon nagy az esélye annak, hogy a felek közötti – egyébként is megromlott – kapcsolat nagyon elmérgesedik. A bírósági út ráadásul még jobban nehezíti mindezt.
A válási mediáció a nyugodt, békés kommunikáció kialakítására törekszik, a fájdalmakkal és sérelmekkel teli időszakban segítséget nyújt az emberi hang megtalálására, és így arra, hogy a nehéz kérdésekben mindkét fél számára a lehető legjobb megoldásokat tudják megtalálni a válási mediátor segítségével.

A válási mediátor mindkét fél közös segítője

Válási mediáció esetén a válási mediátor mindkét fél érzéseire és igényeire figyel. Ezzel szemben, ha a válás az ügyvédek közreműködésével történik, akkor egyrészt dupla költséget jelent, másrészt az ügyvédek ugyan erősítik a feleket, de ezzel együtt gyakran a szembenállást is jelentősen növelik, amely hosszabb folyamatot és hosszú távon elmérgesedett viszonyokat is okoz.
Ezzel szemben a válási mediáció során a válási mediátor mind a két félre figyel, így a folyamat nagy eséllyel nem az elmérgesedés, hanem a megegyezés irányába halad, amely igy gyorsabb, jóval kisebb költséggel jár és hosszú távon is segíti a felek jó együttműködését.

A válási mediáció a kézben tartott döntés

A válási mediáció során a mediátor és a mediációs folyamat segítségével a pár tagjai maguk tudják meghozni a számukra legjobb döntéseket. Ha meg tudnak egyezni akkor a döntést nem a bíró hozza meg, amely igen előnyös, hiszen a bíró gyorsan hoz döntést, de a döntése örökre szól és kötelező érvényű.
Nem könnyű a kommunikáció a válás során, ezért a válási mediáció segíti a feleket, hogy ebben a kényes helyzetben valóban az alakítói lehessenek a saját jövőjüknek, hogy megtalálják az emberi hangot, hogy valóban jó döntéseket hozhassanak, amely mindkét fél számára hosszú távon is előnyös és könnyű szívvel fenntartható.

A válóper

A válóper hideg, gyors, fájdalmas folyamat. A házasok életéről hosszú távon alapvetően meghatározó döntések születnek. A bíróság túlterhelt, a bíró felszínesen, gyorsan átolvasva ismeri az ügyet, vélhetően a per előtt átfutja az iratokat úgy, hogy azon a napon ez a sokadik nagyon hasonló esete. A felek szoronganak a jövő miatt, tele vannak sérelmekkel, haraggal és így kell egy nagyon rövid idő alatt, rövid válaszokkal kifejezni az igényeiket, amelyek alapján a bíró hoz egy gyors és felszínes döntést. Mindez sokszor az egész további életüket mélyen meghatározza.
Ha nem a válóper hideg, gyors és fájdalmas helyzetében kell a feleknek meghozniuk a döntést, ha a válási mediáció során van alkalmuk kifejezni az igényeiket, megérteni egymást és megtalálni a mindkettejük számára elfogadható és fenntartható megoldásokat, akkor egészen más kilátásokkal indulhat a további életük és az további együttműködés is valóban gördülékeny lehet.

A válási mediáció nem bíráskodás

A válási mediáció során a válási mediátor a közös döntések kialakítását támogatja. Ez nem jelent bíráskodást, a válási mediátor nem hoz döntéseket a felek helyett, és nem keresi a hibást vagy bűnöst sem, nem ítélkezik a felek felett, nem azt keresi, hogy kinek van igaza, vagy ki hibázott. A válási mediátor tanácsot sem ad, nem terelgeti a feleket előre gyártott megoldások felé, hanem alkalmat teremt arra, hogy a felek igényei kimondhatóak legyenek, hogy értsék egymást, hogy a felek tudjanak megfelelően kommunikálni és megtalálják azokat a megoldásokat, amelyek mindenkinek elfogadhatóak és hosszú távon is fentarthatóak.

Mediáció a válás és a gyerekek szempontjából

A válás folyamata sokszor különösen nehéz a gyermek számára. A válási mediáció segít a szülőknek abban, hogy a lehető legjobban kezeljék ezt a helyzetet. A válási mediátor segíti a szülőket felkészülni arra, hogyan kommunikálják gyermekeik felé a válással kapcsolatos döntéseket, mikor és hogyan beszéljenek vele. Segít abban, hogy a gyermek számára a válás hogyan lehet a legkevésbé fájdalmas és megterhelő, hogy hogyan tudják számára minél előbb újra megteremteni a biztonságot.

A válási mediáció segítségével megelőzhető az is, hogy a gyermek közvetítővé váljon, hogy neki kelljen üzeneteket továbbítania a szülők között. Ha a felek a válási mediátor segítségével hatékonyabban tudnak kommunikálni egymással, akkor a gyermek nem kerül a mérgező szülői csatározás fájdalmas metszéspontjába.

A válási mediációval csökkenthető a gyermekek bevonódása a konfliktusokba és az a váláshoz kapcsolódó játszmákba. A válási mediátor segít a szülőknek abban, hogy a gyermekeket távol tartsák a válás negatív hatásaitól, és gyerekek ne váljanak a helyzet vesztesévé. Ezáltal lehetővé válik, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban maradjanak, és ne érezzék magukat felelősnek vagy érintettnek a szülők közötti konfliktusokban.

A mediáció segítségével minimalizálható a gyermek érzelmi sérülése a válás során. A szakképzett válási mediátor közreműködése segít a szülőknek abban, hogy a gyermekük szükségleteit a lehető legjobban figyelembe vegyék, és támogassák őt ebben az átmeneti, de nagyon nehéz időszakban. Mindez hozzájárul a gyermek hosszú távú jólétéhez és az egészséges alkalmazkodáshoz a válás után, amely minden fél egyértelmű érdeke.

A válás folyamata és a válási mediáció

A házassági bontóper, amelyet általában válásnak vagy válópernek nevezünk, azzal kezdődik, hogy az egyik fél (a felperes) benyújtja a keresetlevelet az illetékes bíróságra. Ebben a dokumentumban világosan szerepelnie kell annak, hogy a válás közös megegyezésen alapul-e. Amennyiben a felek korábban mediációs úton jutottak közös megállapodásra, ezt a dokumentumot, amelyet a mediátor is aláír, szintén benyújtják a keresetlevéllel együtt a bíróságra.

A bíróság az eljárás kezdetétől számított néhány hónapon belül kitűzi a tárgyalás időpontját, amelyre a feleket beidézi. A bírósági tárgyaláson a válópert kezdeményező félnek (felperesnek) személyesen meg kell jelennie. Ezen az első tárgyaláson, amelyet gyakran békítő tárgyalásként említenek, a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy fenntartják-e válási szándékukat. Amennyiben a felperes – aki a válási keresetet beadta – visszavonja a válási szándékát, a bíró az eljárást megszünteti.

Ha a felek továbbra is a válás mellett döntenek, ezt szóban közlik a bírósággal, aki ezután hozza meg az ítéletet, és hivatalosan is kimondja a válást. Abban az esetben, ha a válás során kiskorú gyermek is érintett, a bíróság egy külön tárgyalási időpontot jelöl ki, ahol kimondhatja a gyermekes szülők válását.

Ha van a válási mediáció során létrejött megállapodás a felek között, akkor azt és az abban létrejött megállapodást a bíróság elfogadja és megerősíti. Mindez jelentősen csökkenti a peres folyamat hosszát és érzelmi terhét, illetve a döntést ez esetben valóban a felek hozzák meg, nem pedig egy független személy.

Válási mediáció a bírósági és gyámhatósági gyakorlatban

A Magyar Polgári Törvénykönyv keretében biztosított lehetőségek között szerepel a válási eljárás során a válási mediátor igénybevétele. Ezt természetesen leggyakrabban a pár döntése, de a bíróság is kezdeményezheti, különösen olyan esetekben, mint a szülői felügyeleti jogok rendezésére irányuló perek. A gyámhatóság is előírhatja a mediáció alkalmazását a szülők közötti együttműködés előmozdítása céljából.

A válási mediáció összegezve

A válási mediáció egy rendkívül hatékony eszköz a válás menetének megkönnyítésére, különösen olyan esetekben, amikor a felek közös megegyezéssel szeretnék rendezni válásukat. A válási mediáció nem párkapcsolati mediáció, hanem segít a konfliktusok békés megoldásában, lehetővé téve a felek számára, hogy a válási mediátor segítségével, ügyvéd nélkül, közösen dolgozzanak ki egy mindenki számára elfogadható megállapodást. Fontos, hogy a válás során mindkét fél külön-külön is lássa a felmerülő kérdések fontosságát, mint például a vagyonmegosztás vagy a szülői felügyelet kérdéseit, és közösen, a mediációs ülés keretei között találjanak rá megoldást.

A válási mediáció menete során a mediátorral történő beszélgetések lehetőséget biztosítanak a felek számára, hogy nyílt és őszinte kommunikációt folytassanak, ami gyakran gyorsabb és sokkal kevésbé stresszes válási folyamatot jelent, mint a bírósági eljárás. A családi mediáció és a válási mediáció különösen hasznos, amikor gyerekek érintettek, mivel a mediáció a gyermek érdekeit helyezi előtérbe, és segít a szülőknek abban, hogy a válás utáni életük során is együttműködő szülői kapcsolatot alakíthassanak ki.

A válási mediáció egy olyan vitarendezési forma, amely a válás esetén felmerülő összes kérdésben – legyen szó párkapcsolati konfliktusokról, vagyonmegosztásról vagy gyerektartásról – elősegíti a közös megegyezést. Ez a megközelítés nem csak hogy helyettesítheti a hosszadalmas és költséges bírósági eljárást, de a mediációval elért egyezség gyakran tartósabb és mindkét fél számára kielégítőbb megoldást kínál. A válás bonyolult és érzelmi folyamat, de a válási mediáció segítségével a felek békésen, egymás iránti tisztelettel zárhatják le házasságukat, megteremtve ezzel egy új és hatékony együttműködés lehetőségét.

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Pszi Pont pszichológus

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Szakembereink

Czombos Zita pszichológus

Czombos Zita

Pszichológus

Solymosi Tímea pszichológus, szexuálpszichológus

Solymosi Tímea

Pszichológus

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Fábián Fruzsina

Pszichológus

Varga Borbála pszichológus, szexuálpszichológus

Varga Borbála

Pszichológus

Barna Fruzsina pszichológus, páterapeuta

Barna Fruzsina

Pszichológus

Lovass Annamária pszichológus szexuálpszichológus

Lovass Annamária

Pszichológus

Illés Anna pszichológus

Illés Anna

Pszichológus

Saáry Lilla pszichológus szexuálpszichológus

Saáry Lilla

Pszichológus

Füredi Éva mentálhigiénés szakember pszichológus

Füredi Éva

Mentálhigiénés szakember

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Füredi Krisztián

Pszichológus

Időpont kérés

Időpont kérés, bejelentkezés, érdeklődés:

info@pszi.hu

 

További részletek a bejelentkezésről:

Pszi Pont pszichológus