Pszi Pont pszichológus
Mediáció

Mediáció

A mediáció a problémák és konfliktusok békés és mindenki számára előnyös megoldása.

Mediáció

A mediáció egy konfliktuskezelő és problémamegoldó módszer, amely számos területen alkalmazható. A mediáció kifejezést magyarul leginkább közvetítésként fordíthatjuk.

A mediáció célja egy vitás vagy konfliktusos helyzetben megtalálni a mindkét fél számára megfelelő megoldást, amely hosszú távon is fenntartható. 

A mediáció legismertebb formái a párkapcsolati mediáció, válási mediáció és a gazdasági mediáció. Az alábbi cikk részletesen ír a mediációról.

Mediáció

A mediáció a problémák és konfliktusok békés és mindenki számára előnyös megoldása.

Mediáció

Mediáció

A mediáció egy konfliktuskezelő és problémamegoldó módszer, amely számos területen alkalmazható. A mediáció kifejezést magyarul leginkább közvetítésként fordíthatjuk.

A mediáció célja egy vitás vagy konfliktusos helyzetben megtalálni a mindkét fél számára megfelelő megoldást, amely hosszú távon is fenntartható. 

A mediáció legismertebb formái a párkapcsolati mediáció, válási mediáció és a gazdasági mediáció. Az alábbi cikk részletesen ír a mediációról.

Pszichológusok

Párkapcsolati problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológus kollégák,

kettős vezetésű párterápia és családterápia:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta

Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Mi a mediáció?

mediáció egy hatékony konfliktuskezelő és konfliktus megelőző módszer, amely viták és konfliktusok esetében nyújt segítséget a felek számára abban, hogy békés módon megtalálják a megoldást úgy, hogy az mindkét fél számára megfelelő legyen.

Sok esetben a megoldás nem csak a pillanatnyi problémát rendezi, hanem segít megalapozni a hosszú távú jó együttműködést. A mediáció rugalmas és személyre szabott folyamat.

Sok olyan élethelyzet van, amikor a felek egy vitában vagy konfliktusban eljutnak egy olyan pontig, ahonnan nem tudnak továbblépni, nem találják a megoldást, reménytelennek tűnik a helyzet, de elengedhetetlen, hogy megegyezésre jussanak. Az ilyen helyzetekben nagyon hatékony segítséget nyújt a mediáció.

A mediáció speciális formái a válási mediáció és a párkapcsolati mediáció. Szakembereink mindkét területtel foglalkoznak.

Mi a mediáció célja?

A mediáció célja a probléma megoldása úgy, hogy mind a két fél nyertese lehessen a megegyezésnek, így mindketten tartósan elköteleződnek a megállapodás hosszú távú fenntartásában.

Mi a mediátor szerepe?

A mediátor a mediációs folyamat során segíti a kommunikációt, az igények kifejezését és egyengeti a megoldás útját a megegyezés érdekében. A mediátor semleges, nem döntőbíró, nem hoz döntést, nem a hibást keresi, hanem segít a feleknek abban, hogy eljussanak egy elfogadható és hosszú távon is fenntartható megegyezésig.

A mediátor segít a konfliktuskezelésben, az érzelmek kifejezésében, a problémák feltárásában. A mediátor biztosítja, hogy a felek biztonságban érezzék magukat a mediáció során, hogy őszintén és szabadon kommunikálhassanak. Mindezeken felül a mediátor strukúrát is biztosít a folyamatnak, hogy az egymás megértése és a megoldás felé haladjon. A mediátor segít, hogy a folyamat a kreatív és konstruktív megoldás felé haladjon, és a felek megoldásra jussanak a nehéz kérdésekben is.

Ki a mediátor?

A mediátor szakképzett személy, aki segíti a megegyzés folyamatát, meghatározza a beszélgetéshez szükséges kereteket és feltételeket. A mediátor mindvégig pártatlan és semleges marad. Nem hoz döntést, nem ítélkezik, hanem szakértelmével segíti a párbeszédet és a megállapodás kialakulását. Segít a feleknek, hogy kifejezzék az igényeiket és valóban megértsék egymás igényeit.

A mediátor odafigyel arra, hogy a beszélgetés ne váljon konfliktussá, veszekedéssé, ne eszkalálódjon. Arra törekszik, hogy a nyugodt és empatikus kommunikációt fenntartsa, hogy a felek mindkettejük számára előnyös megoldást találjanak a kérdéses témákban, amely a hosszú távú sikeres együttműködés további alapja.

A mediációs folyamat

A mediációs folyamat elején elengedhetetlen meghatározni a közös célokat, azt, hogy pontosan miben szeretnének a felek megegyezésre jutni. A beszélgetések közösen zajlanak, de gyakran indokolt, hogy a mediátor külön-külön is beszéljen a felekkel, hogy az álláspontok még világosabbá válhassanak.

A mediáció általában több alkalmat jelent. Van amikor egy alkalom is elég a megegyezéshez, de az esetek többségében ez néhány alkalomból álló beszélgetés sorozatot jelent.

A mediáció fontos része a probléma tisztázása, az okok feltárása, a fájdalmas érzelmek kezelése, a célok összehangolása, a közös jövőkép kialakítása. Mindezek nyomán a mediáció végigkíséri a feleket lépésről lépésre az igények megértésétől és kifejezésétől az álláspontok közelítésén keresztül egészen a megegyezésig.

Mediáció, hogy mindkét fél nyerjen

A mediáció során természetes, hogy mind a két fél nyertesen szeretne kikerülni a folyamatból, de ez nem egymás legyőzését jelenti, hanem azokra a megoldásokra való rátalálást, amely mindkét fél számára elfogadható és amivel mind a két fél pillanatnyilag és tartósan nyerhet.

A mediáció lehetőséget biztosít arra, hogy mind a két fél szabadon kifejezze az igényeit, érzéseit és hogy a felek mélyebben megértsék egymást és a problémát, hogy megtalálják a valóban mindenki számára megfelelő megoldásokat. A cél a mindkét fél számára előnyös megegyezés.

A mediáció területei

A mediáció lényegében olyan helyzetek professzionális megoldása, amelyben a felek nem tudnak önállóan megegyezni vagy megfelelően döntésre jutni. Vita és konfliktus sok helyzetben előfordulhat, mindezek hatékony rendezése a mediáció.

Ez lehet például párkapcsolati mediáció, családi mediáció, válási mediáció, munkahelyi mediáció, jogi mediáció, iskolai mediáció, egészségügyi mediáció. A probléma lehet családi, párkapcsolati, munkahelyi, magánéleti, peres és számos egyéb helyzet.

A peres úthoz képest a mediáció sokkal hatékonyabb, személyre szabottabb és fenntarthatóbb eredményt hoz.

A mediácó leggyakoribb formái a párkapcsolati és a válási mediáció. A párkapcsolati mediáció a párkapcsolati konfliktusok és nehézségek megoldására szolgál. A válási mediáció pedig a válás során felmerülő kérdések mindkét fél számára elfogadható megoldásainak kialakítása.

Válási mediáció

A válási mediáció egy speciális területe a mediációnak. A válási mediáció során a mediátor segíti a párt abban, hogy konstruktív módon rendezzék konfliktusaikat, különös tekintettel a gyermekükkel, a vagyonnal és egyéb kérdésekkel kapcsolatos döntésekre. A válási mediáció alapvető gondolata, hogy a szülők maguk tudják a legjobban, hogy a gyermeküknek mire van szüksége és ők tudnak a legtöbbet tenni a gyermekeik jólétéért.

Kutatások is igazolják, hogy a családi mediáció különösen hatékony a válási helyzetekben, amikor a szülőknek meg kell állapodniuk a gyermek elhelyezésében, a kapcsolattartás módjában, vagy akár a lakóhely kijelölésében. A válási mediáció célja az, hogy segítse a szülőket abban, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek a gyermek érdekeit szolgálják, miközben minimalizálják a válás vagy a családi konfliktusok negatív hatásait a gyermekre.

A válási mediációról részletesen itt: Válási mediáció

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció lényege, hogy segítséget nyújt a pároknak a kapcsolatukban felmerülő konfliktusok konstruktív és békés megoldásában. A mediáció során egy semleges, pártatlan mediátor segít a feleknek a kommunikáció javításában, az érzelmeik, igényeik és szükségleteik megfogalmazásában, ezzel elősegítve a kölcsönös megértést és az együttműködést.

A folyamat során a mediátor segít a pároknak oldani a konfliktust és olyan utat bejárni, amelyen keresztül újraértékelhetik a kapcsolatukat és új megoldásokat találnak. A mediáció célja a közös, mindkét fél számára elfogadható megoldások megtalálása, amelyek hozzájárulnak a kapcsolat javításához.

A párkapcsolati mediáció sikeressége nagyban függ a felek hozzáállásától és elkötelezettségétől a folyamat iránt. A párkapcsolati mediáció egy olyan eszköz, amely lehetőséget teremt a pároknak, hogy aktívan részt vegyenek a kapcsolatuk jövőjének alakításában, és közösen találjanak megoldásokat a felmerülő problémákra.

A párkapcsolati mediációról részletesen itt: Párkapcsolati mediáció

A mediáció további előnyei

Nem bírásokodás, nem hibás keresés. A mediáció nem bíráskodás, nem azt keresi, hogy kinek van igaza vagy ki a hibás, hanem a cél a jó, mindenki számára elfogadható megegyezés elérése, a konfliktus feloldása, megoldása.

A döntés a felek kezében marad, nem más dönt helyettük. A döntés a felek kezében marad, nem külső személy vagy bíróság dönt. A mediátor a szakmai hozzáértésével azt segíti, hogy a felek hatékonyan tudjanak kommunikálni és megfelelő döntésre jutni.

A mediáció békés megoldás. A mediáció segít abban is, hogy a felek minél békésebb keretek között tudjanak egyeztetni az igényekről és a folyamat ne a konfliktus és az elmérgesedés irányába haladjon, hanem megértő és egymást támogató módon eljussanak egymás minél teljesebb megértéséig és a mindenki számára kedvező közös döntésig.

A mediáció nem távolít el, segíti az együttűködést rövid és hosszabb távon. A mediációs folyamat megszünteti a felek közötti eltávolodást azáltal, hogy az egyeztetés éppen a problémás témák mentén történik, konstruktív módon.

A mediáció a megoldásra és egymás megértésére fókuszál. A mediáció során leginkább a jövő a lényeges, megegyezésre jutni, megoldást találni. Lényeges a személyes igények, érzések, célok pontos megfogalmazása, mert ennek mentén lehet megtalálni a minkét fél számára valóban jó megoldást.

A mediáció a személyes igények kifejezése. A mediáció elősegíti, hogy a felek igényei, érzései és nézőpontjai felszínre kerüljenek és mindezek alapján a valódi személyre szabott megoldás legyen elérhető.

A mediáció segít fenntartani a hosszú távú jó együttműködést. Közös cél a kapcsolat megfelelő minőségének a fenntartása, feszültségek és konfliktusok nélkül, akár párkapcsolati, válási vagy egyéb mediációról legyen szó.

A mediációban mindkét fél fontos. Mivel a mediáció mindkét fél érdekeit figyelembe veszi, ezért  legtöbbször a mediációs folyamat végére a felek megnyugszanak, megtalálják azt a megoldást, amely mindkét fél számára elfogadható és sokkal bizakodóbban tekintenek a jövőbe. Ezáltal gyakran elmondható, hogy a mediciónak nem csak a jelen probléma szempontjából van kedvező hatása, hanem hosszabb távon is kiegyensúlyozottabbá teszi az emberi kapcsolatokat és felvértezi a feleket a jövőbeli problémák hatékonyabb megoldására is.

Rugalmas, egyedi folyamat. A mediáció nem előre gyártott megoldási javaslatokat jelent, hanem a felek igényeinek, érdekeinek, érzéseinek, céljainak egyeztetését és ez alapján a mindenki számára megfelelő megegyezést.

Költséghatékonyság, időhatékonyság. A mediáció a leggyorsabb és legemberibb megoldás a problémák kezelésére. Ennek hiányában sokszor a kapcsolati problémák elmélyülésével kell szembenézni, válási vagy jogi kérdések esetében pedig az ügyvédi és bírósági úttal, amely hosszabb, költségesebb és amely külső személy által meghozott döntést kényszerít rá a felekre.

Személyre szabott. A mediáció nem előre gyártott megoldásokkal vagy megoldási tervekkel dolgozik, hanem a feleket meghallgatva és egymást megértve a személyek a mediátor támogatásával önmaguk alakítják ki a számukra legjobb megoldást.

A jó kapcsolat fenntartása. A mediáció során nem egymás legyőzése a cél, hanem a mindenki számára jó, elfogadható megoldás megtalálása, mely hosszú távon is fenntartható.

Önkéntesség A mediációs folyamatban mindenki önként, saját elhatározásából vesz részt. Ez biztosítja a résztvevők elkötelezettségét és a hajlandóságot arra, hogy a felek aktívan közreműködjenek a vitás kérdések rendezésében.

Semlegesség A mediátor semleges harmadik félként vesz részt a mediációs folyamatban, nem elfogult egyik fél felé sem, nem törekszik a saját elképzelése vagy véleménye alapján formálni a megegyezést. A semleges nézőpont segítségével segíti az objektív szemléletet és ezáltal személyes és valódi megoldások kialakítását.

Titoktartás A mediáció folyamata során elhangzó információkat a mediátor titoktartással kezeli, azokat nem osztja meg senki mással. Adott esetben peres eljárásban sem használható fel mindaz, amely a mediáció során a mediátor tudomására jut. Ez támogatja azt, hogy a felek őszintén és szabadon nyilvánulhassanak meg a mediáció során, hogy kifejezhessék az álláspontjukat, véleményüket és az igényeket.

Önrendelkezés, döntéshozatali szabadság A mediátor vezeti a folyamatot, de a célok megfogalmazása és a döntés végig a felek kezében marad. Nem a mediátor dönt, nem bíróság dönt, hanem a mediátor segít a feleknek abban, hogy minél hatékonyabban megtalálják a mindkét fél számára megfelelő megoldást a vitás kérdésekben.

Mediáció vagy bíróság?

Mediációt természetesen nem csak válási vagy egyéb peres helyzetben lehet igénybe venni, sok más témában is hatékony a párkapcsolati mediáció. (Ezzel együtt gyakori a váláskor vagy egyéb peres helyzetben is a mediáció, ezért erről is szól ez a leírás.)

Peres vagy válási helyzetben a mediáció megelőzheti vagy akár helyettesítheti a bírósági folyamatot. Ilyen esetekben jelentős előny az, hogy a mediáció segít a feleknek abban, hogy megtalálják a mindkét fél számára elfogadható és hosszabb távon is fenntartható jó megoldást. Ezzel szemben a bírósági eljárás során nincs a feleknek ilyen mértékű beleszólásuk a döntésbe, mert ott a bíróság meghozza a döntést, amely utána kötelező érvényű a felekre, függetlenül attól, hogy mennyire értenek egyet vagy mennyire jó számukra a döntés. Ezen felül a bírósági folyamat nagyon gyakran nem a megegyezést segíti, hanem kiélezi a konfliktusokat és elmérgesíti a helyzetet, így amellett, hogy a bíróság döntése sokszor nem kedvező, a hosszabb távú együttműködést is alááshatja a pereskedés miatti elmérgesedő viszony.

Ezzel szemben a mediáció mindkét fél érdekeit és igényeit figyelembe veszi és olyan megoldásra törekszik, amely mindenkinek kedvező és elfogadható. 

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Pszi Pont pszichológus

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Szakembereink

Czombos Zita pszichológus

Czombos Zita

Pszichológus

Solymosi Tímea pszichológus, szexuálpszichológus

Solymosi Tímea

Pszichológus

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Fábián Fruzsina

Pszichológus

Varga Borbála pszichológus, szexuálpszichológus

Varga Borbála

Pszichológus

Barna Fruzsina pszichológus, páterapeuta

Barna Fruzsina

Pszichológus

Lovass Annamária pszichológus szexuálpszichológus

Lovass Annamária

Pszichológus

Illés Anna pszichológus

Illés Anna

Pszichológus

Saáry Lilla pszichológus szexuálpszichológus

Saáry Lilla

Pszichológus

Füredi Éva mentálhigiénés szakember pszichológus

Füredi Éva

Mentálhigiénés szakember

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Füredi Krisztián

Pszichológus

Időpont kérés

Időpont kérés, bejelentkezés, érdeklődés:

info@pszi.hu

 

További részletek a bejelentkezésről:

Pszi Pont pszichológus