Pszi Pont pszichológus
Gazdasági mediáció

Gazdasági mediáció

A gazdasági mediáció a konfliktusok megoldásának módszere, amely a felek közös megállapodására épít, gyors, költséghatékony és diszkrét.

Gazdasági mediáció

A gazdasági mediáció, gazdasági közvetítés, egy speciális eljárás, amely segíti a már folyamatban lévő vállalati, jogi vagy hatósági ügyek gyorsabb és hatékonyabb lezárását. A gazdasági mediáció, mint egyeztető és vitarendező módszer célja, hogy a konfliktusban álló felek között, egy semleges harmadik fél, a gazdasági mediátor segítségével, megegyezés és írásbeli megállapodás jöjjön létre.

A mediátor feladata, hogy elősegítse a felek közötti egyezséget, mely így a bíróság által hitelesített, ítélet erejű dokumentummá válik.

Gazdasági mediáció

A gazdasági mediáció a konfliktusok megoldásának módszere, amely a felek közös megállapodására épít, gyors, költséghatékony és diszkrét.

Gazdasági mediáció

Gazdasági mediáció

A gazdasági mediáció, gazdasági közvetítés, egy speciális eljárás, amely segíti a már folyamatban lévő vállalati, jogi vagy hatósági ügyek gyorsabb és hatékonyabb lezárását. A gazdasági mediáció, mint egyeztető és vitarendező módszer célja, hogy a konfliktusban álló felek között, egy semleges harmadik fél, a gazdasági mediátor segítségével, megegyezés és írásbeli megállapodás jöjjön létre.

A mediátor feladata, hogy elősegítse a felek közötti egyezséget, mely így a bíróság által hitelesített, ítélet erejű dokumentummá válik.

Pszichológusok

Párkapcsolati problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológus kollégák,

kettős vezetésű párterápia és családterápia:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta

Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Gazdasági mediáció

A gazdasági mediáció egy olyan eljárás, amelyben egy semleges harmadik személy, a gazdasági mediátor, támogatja a konfliktusban álló feleket abban, hogy maguk találjanak megoldást problémáikra, mindezt anélkül, hogy bármilyen döntést hozna az ügyben. Ez a módszer a konstruktív kommunikáció elősegítésére és a nézeteltérések békés rendezésére összpontosít.

A gazdasági mediátor nem döntéshozó, hanem a párbeszéd támogatója, aki segít a feleknek megérteni egymás álláspontját és közösen kialakítani egy elfogadható megoldást. A gazdasági mediáció gyakran sokkal gyorsabb és kevésbé megterhelő, mint a bírósági peres eljárás, és lehetőséget nyújt a feleknek arra, hogy üzleti kapcsolatukat megőrizzék, miközben a felmerült vitát rendezik.

A mediáció bármely szakaszban alkalmazható egy peres eljárás során, a folyamat minden részében jelentős előnyökkel járhat.

A felek akár 90%-os illeték-kedvezményt is igénybe vehetnek, amennyiben mediátor segítségével jutnak megállapodásra. Bizonyos esetekben a mediátor bruttó óradíjának egy része is felhasználható a peres illeték további csökkentésére, így támogatva a feleket abban, hogy békés és költséghatékony megoldást találjanak.

A konfliktusok a vállalatok életében nem csupán feszültséget és anyagi veszteséget okoznak, hanem a vállalat reputációját is veszélyeztethetik. Ezek a helyzetek nem csak az érintettek közötti érzelmi és emberi vonatkozásokat érintik, hanem a széleskörű üzleti érdekeket, a piaci viszonyokat és szolgáltatásokat is. A gazdasági konfliktusokban gyakran nem csak azonnali, hanem hosszú távú, az üzleti kapcsolatokat támogató megoldásokra is szükség van, különösen a változatos gazdasági környezetben, ahol egy vállalat létét és jó hírnevét egy konfliktus és annak kimenetele jelentősen befolyásolhat. Ezért rendkívül fontos a viták gyors és hatékony rendezése, amelyre a gazdasági mediáció kínálja a legjobb megoldást.

A gazdasági életet érintő konfliktusok esetében elsődleges a gyors, költséghatékony és diszkrét megoldási folyamat. A bírósági pereskedés gyakran évekig elhúzódik, és jelentős költségekkel jár,  jelentős  ügyvédi és szakértői díjakkal és egyéb perköltséggel. Ezzel szemben a mediáció sokkal rövidebb idő alatt kínál költséghatékonyabb alternatívát, gyakran már néhány héten belül, korábban, mint ahogy egy bírósági folyamat egyáltalán elkezdődne.

A mediációval elkerülhető a nyilvánosság és a negatív sajtóvisszhang, mivel a résztvevőkre titoktartási kötelezettség vonatkozik. Így a vállalat jó hírneve és az üzleti titkok is védettek maradnak. A mediációs folyamat során a vállalati tevékenység folytatódhat zavartalanul, nem kell szüneteltetni, így nem keletkezik kieső árbevétel, és a munkafolyamatok sem sérülnek.

Gazdasági mediáció vitarendezés és megelőzés

Minél előbb kerül bevonásra egy mediátor a kommunikációs folyamatba, annál nagyobb eséllyel lehet megfékezni a konfliktusok kialakulását. A vitás helyzetek korai szakaszában a konfliktusok terjedését viszonylag egyszerűen meg lehet állítani, és gyakran elkerülhető a hagyományos értelemben vett mediációs eljárás formális megindítása is.

Amennyiben nincs elegendő ideje vagy energiája a problémás ügyfelekkel foglalkozni, a mediátor már a viták kezdeti szakaszában képes átvenni a kommunikációt. Továbbá, léteznek úgynevezett preventív, azaz megelőző eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy már a szerződéskötés során meghatározzák az esetleges konfliktusok kezelésének irányvonalát. Ezáltal a későbbiekben felmerülő nézeteltérések gyorsabb és strukturáltabb kezelését teszik lehetővé, elősegítve a zökkenőmentes üzleti kapcsolat fenntartását.

Gazdasági mediátor

A gazdasági mediátor semleges és szakképzett személyként működik közre olyan helyzetekben, ahol vállalatok közötti vagy vállalaton belüli nézeteltérések merülnek fel, támogatást nyújtva a feleknek abban, hogy megfelelő megállapodásra jussanak. A gazdasági mediátor tevékenységének célja, hogy elkerüljék a felek a bonyolult és költségigényes pereskedést, helyette közös, mindenki számára elfogadható megoldást találjanak.

A gazdasági mediátor üzleti, pénzügyi, valamint munkajogi viták esetén nyújt vitarendezési támogatást. Szakértelmével és tapasztalataival objektíven és hatékonyan segíti a feleket, hozzájárulva a konfliktusok gyors és harmonikus rendezéséhez. A gazdasági mediáció folyamatának rugalmassága és személyre szabottsága lehetővé teszi, hogy az érintettek olyan megoldásokat találjanak, amelyek személyre szabottak és összhangban állnak az üzleti célokkal. Ez a folyamat nem csak a problémák megoldását segíti elő, hanem a kommunikációt és a kapcsolatok javítását is támogatja, ezzel elősegítve a jövőbeni együttműködéseket.

A gazdasági mediátor hatékonyan tud segíteni a konfliktus rendezése és a meggyezés érdekében.

 Titoktartás

A gazdasági mediátort szigorú titoktartási kötelezettség köti, amely minden olyan információra és adatra vonatkozik, melyekről közvetítői munkája során szerzett tudomást. Ez a kötelezettség garantálja a mediációs eljárás bizalmasságát és növeli a felek közötti őszinte párbeszéd esélyét. A közvetítő csak abban az esetben hívható be tanúként a bíróságra, és mentesülhet titoktartási kötelezettsége alól, ha ezt mindkét érintett fél kifejezetten engedélyezi, egyébként nem.

A gazdasági mediáció előnyei

Gazdaságos, költséghatékony

A gazdasági mediáció általában nagyságrendileg kevesebbe kerül, mint a hagyományos peres eljárások, mivel nincsenek illetékek és a mediátor díjai általában alacsonyabbak a jogi szakértői díjaknál, a folyamat pedig rövidebb.

Gyors

A gazdasági mediációval jelentős időt lehet megtakarítani, mivel az eljárások ütemezése a felek igényeihez és időbeosztásához igazítható, ezáltal gyorsabb megoldás érhető el.

Személyre szabott megoldás, kézben tartott folyamat

A gazdasági mediáció során a résztvevő felek maguk alakíthatják ki a konfliktusra vonatkozó megoldásokat, ami sokszorosára növeli az esélyét, hogy a  megállapodást elkötelezett betartják a későbbiekben, mert a felek aktívan részt vettek a döntésben.

További jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a gazdasági mediáció nem vezet eredményre, a felek továbbra is igénybe vehetik a bírósági eljárást, így a mediáció nem zárja ki a további jogi lépéseket.

Emberi és kapcsolati előnyök

A gazdasági mediáció lehetőséget ad arra, hogy a felek az anyagi és gazdasági kérdéseken túl az emberi és kapcsolati tényezőket is figyelembe vegyék, így az egyeztetés nem a kapcsolat elmérgesedéséhez vezet, hanem az élhető közös álláspont kialakításán Ez különösen fontos lehet olyan helyzetekben, ahol a munkakapcsolatok fenntartása vagy a konfliktus méltányos lezárása a cél.

 

A gazdasági mediáció területei

A gazdasági mediáció hatékony megoldást nyújthat olyan esetekben, amikor két vállalkozás között vagy azon belül olyan vitás kérdések merülnek fel, amelyeket nem sikerült egyeztetéssel rendezni.

Ilyenek többek között a szerződésekkel kapcsolatos nézeteltérések, az együttműködés megszakadása, a kapcsolatok megromlása, az elakadt kommunikáció, vagy az elmérgesedett konfliktusok. Ebben a helyzetben a mediátor segítségével a felek visszatérhetnek az eredeti, konstruktív párbeszédhez és megoldásra juthatnak.

A gazdasági mediáció számos előnyt kínál, jelentős hátrányok nélkül. A gazdasági mediáció különösen hasznos lehet problémás partnerek vagy ügyfelek kezelésében, perelés elkerülésében, hibás teljesítések vagy elrontott rendelések miatti viták rendezésében. Ezen kívül hatékonyan állíthatja helyre a megromlott üzleti kapcsolatokat, segíthet utódlási ügyek kezelésében és közreműködhet utódlási tervek készítésében. Munkahelyi viták és szervezeten belüli konfliktusok kezelésére is alkalmas, valamint segíthet a kommunikációs stratégiák kidolgozásában és a szerződések megalkotásában.

A mediáció igénybe vétele nem jelent joglemondást

A mediáció alkalmazása nem jelenti azt, hogy az üzleti partnerek lemondanak jogi jogorvoslati lehetőségeikről; a bírósági út továbbra is nyitva áll számukra. Azonban fontos megjegyezni, hogy a közvetítői eljárás megkezdése megszakítja az elévülési időszakot. Ez biztosítja, hogy a mediáció ideje alatt semmilyen jogi lehetőség ne vesszen el, így a felek nyugodtan tárgyalhatnak a konfliktus békés megoldása érdekében anélkül, hogy aggódniuk kellene az idő lejárta miatt.

 

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Pszi Pont pszichológus

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Szakembereink

Czombos Zita pszichológus

Czombos Zita

Pszichológus

Solymosi Tímea pszichológus, szexuálpszichológus

Solymosi Tímea

Pszichológus

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Fábián Fruzsina

Pszichológus

Varga Borbála pszichológus, szexuálpszichológus

Varga Borbála

Pszichológus

Barna Fruzsina pszichológus, páterapeuta

Barna Fruzsina

Pszichológus

Lovass Annamária pszichológus szexuálpszichológus

Lovass Annamária

Pszichológus

Illés Anna pszichológus

Illés Anna

Pszichológus

Saáry Lilla pszichológus szexuálpszichológus

Saáry Lilla

Pszichológus

Füredi Éva mentálhigiénés szakember pszichológus

Füredi Éva

Mentálhigiénés szakember

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Füredi Krisztián

Pszichológus

Időpont kérés

Időpont kérés, bejelentkezés, érdeklődés:

info@pszi.hu

 

További részletek a bejelentkezésről:

Pszi Pont pszichológus