Pszi Pont pszichológus
mediáció

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció konkrét párkapcsolati kérdések, konfliktusok, problémák esetében nyújt célirányos segítséget.

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció a párkapcsolatot érintő konkrét kérdések, problémák, nehézségek esetében nyújt segítséget abban, hogy a pár tagjai megtalálják a számukra igazán megfelelő megoldásokat.

A párkapcsolati mediáció célja lehet konkrét kérdések, problémák gyors megoldása és lehet átfogó kérdések, párkapcsolati problémák mélyebb feldolgozása és megoldása is.

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció konkrét párkapcsolati kérdések, konfliktusok, problémák esetében nyújt célirányos segítséget.

mediáció

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció a párkapcsolatot érintő konkrét kérdések, problémák, nehézségek esetében nyújt segítséget abban, hogy a pár tagjai megtalálják a számukra igazán megfelelő megoldásokat.

A párkapcsolati mediáció célja lehet konkrét kérdések, problémák gyors megoldása és lehet átfogó kérdések, párkapcsolati problémák mélyebb feldolgozása és megoldása is.

Pszichológusok

Párkapcsolati problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológus kollégák,

kettős vezetésű párterápia és családterápia:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta

Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Mi a párkapcsolat mediáció?

Párkapcsolati mediáció akkor indokolt, amikor a kapcsolatban problémák, nehézségek, konfliktusok jelentkeznek, de a felek szeretnének együtt maradni és tenni a kapcsolat rendezéséért. A párkapcsolati mediáció leggyakrabban egy vagy néhány konkrét probléma vagy kérdés kapcsán merül fel, amelyben a pár tagjai szeretnének megegyezésre jutni, de van amikor összetettebb kapcsolati probléma megértése és megoldása a cél.

Ez az írás a párkapcsolati mediációról szól. További cikkeink szólnak a mediáció és a válási mediáció témáiról.

A párkapcsolati mediáció célja

A párkapcsolati mediáció célja többféle is lehet. Van amikor egy vagy néhány konkrét kérdésben szükséges a párnak döntésre jutnia. Ilyenkor van, hogy egy vagy néhány alkalom is elegendő a folyamattól függően. Van amikor pedig a párkapcsolati mediáció célja átfogóbb és a kapcsolatot mélyebben érintő kérdésekről szól, amely mélyebb munkát igényel.

Természetes, hogy minden párkapcsolatban vannak mélypontok és nehézségek. Azonban van amikor egy problémára a felek tartósan nem találják a megoldást vagy egy adott probléma vagy konfliktus újra és újra visszatér. Ezekben az esetekben életmentő a kapcsolat számára a segítség, így például a párkapcsolati mediáció.

A párkapcsolati mediáció hatékony eszköz a párkapcsolati problémák kezelésére. A mediációs folyamat segít abban, hogy a párkapcsolatban újra létrejöjjön a megfelelő kommunikáció, hogy a pár tagjai tudjanak újra jól kapcsolódni egymáshoz és képesek legyenek kezelni a problémáikat.

A párkapcsolati mediáció célja az aktuális konfliktusok kezelésén felül a problémák mélyebb megértése és a hosszú távú megoldása is. Cél, hogy a felek mélyebben megértsék a kapcsolatukban rejlő problémák gyökereit, és ezen ismeretek alapján közösen dolgozzanak ki megoldásokat, amelyek hozzájárulnak a kapcsolatuk javításához és erősítéséhez.

A párkapcsolati mediátor segít a párnak abban, hogy feltárják a kapcsolat problémáit, például kommunikációs nehézségeket, félreértéseket, kielégítetlen érzelmi szükségleteket. Ezáltal a felek képesekké válnak jobban megérteni egymást, a saját és a másik fél érzéseit, ami elengedhetetlen a hatékony konfliktuskezelés és a kapcsolat javítása szempontjából.

A cél nem a hibás megtalálása vagy a hibáztatás, hanem egymás mélyebb megértése és a problémák megoldása úgy, hogy az mindkét fél számára megfelelő legyen.

Párkapcsolati kommunikáció és együttműködés

A párkapcsolati mediáció leggyakrabban konkrét kérdésekkel és problémákkal foglalkozik. Probléma nagyon sokféle lehet, de igen gyakoriak a kommunikációnak és az együttműködésnek a nehézségei. Ezért sok esetben nagyon fontos célja a párkapcsolati mediációnak a megfelelő kommunikáció és a hatékony együttműködés kialakítása.
A jó párkapcsolati működéshez elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció, az, hogy az igényeinket ki tudjuk fejezni, hogy a problémákról érdemben és konstruktívan tudjunk beszélni, hogy a beszélgetés ne veszekedéssé váljon, hanem megoldást hozzon, megnyugvást és intimitást adjon.
A párkapcsolat krízisei jelenthetnek eszkalálódó konfliktusokat és eltávoldást, de vezethetnek mélyebb megértéshez és fejlődéshez is.
A párkapcsolati mediáció segít a megfelelő együttműködés és kommunikáció kialakításában, a konfliktusok elcsendesedésében, a megértés és intimitás megtalálásában.

A párkapcsolati mediátor

A párkapcsolati mediáció lehetőséget ad a párnak, hogy megtanuljanak szót érteni egymással, hogy felmerült problémákat konstruktívan tudják megbeszélni.
A párkapcsolati mediátor fontos feladata az, hogy úgy irányítsa a beszélgetést, hogy az a megoldás és a megegyezés irányába haladhasson.
A párkapcsolati mediátor közreműködése megakadályozza azt, hogy a párkapcsolatban megszokott ismétlődő helyzetek, játszmák a mediáció során is kialakuljanak. Az őszinte, tiszta kommunikáció, a kifejezett igények segítenek a mediációs folyamatban. Így a mediációnak nem csupán a kérdések vagy konfliktusok megoldása, hanem a hosszú távú együttműködés és hatékony kommunkáció kialakulása is.

A párkapcsolati mediátor támogatja megfelelő kommunikációt, segít, hogy a fókusz a problémamegoldáson maradjon, nem térjenek el a felek ettől és ne alakuljon ki további konfliktus, amely nehezíti a megyezést. Ez segíti a problémamegoldást és a továbbiakra is mintát ad a párnak arra, hogy hogyan kezelhetik a felmerülő problémákat és kérdéseket. 

Párkapcsolati mediáció vagy párterápia?

A párkapcsolati mediáció több szempontból hasonló mint a párterápia, de vannak fontos különbségek is.
Míg a párterápia átfogóan foglalkozik a párkapcsolattal, a párkapcsolati mediáció általában konkrét problémák megoldásának a módszere. A párterápia is legtöbbször a jelen kérdéseire fókuszál, mégis gyakran átfogóan dolgozik a felek múltjával, személyiségével és sok egyéb tényezővel. Ezzel szemben a párkapcsolati mediáció legtöbbször konkrét jelenlegi kérdésekre és az együttműködésre fókuszál.
A párkapcsolati mediáció a legtöbbször nem általános, hanem konkrét kérdések miatt történik és ezek a kérdések miatt keresi az okokat és a megoldásokat. Átfogóbb kérdések esetében is hatékony lehet a párkapcsolati mediáció, de ebben az esetben a párterápia is indokolt.

Párkapcsolati mediáció vagy párkapcsolati tanácsadás?

A párkapcsolati mediáció nem tanácsadás, hanem egy segítő folyamat, amelynek a során a felek a párkapcsolati mediátor segítségével megtanulnak máshogy együttműködni és megtalálják a megoldásokat kérdéses és problémás területeken.
A párkapcsolati tanácsadás direktebb útmutatásra utal, míg a párkapcsolati mediáció egy folyamat amely segít megtalálni a jobb együttműködést a párnak.

Párkapcsolati mediáció vagy válási mediáció?

A válási mediáció és a párkapcsolati mediáció hasonló, de éppen ellentétes célú folyamat. A válási mediáció azoknak a pároknak szükséges, akik eldöntötték, hogy elválnak és szeretnének segítséget kapni a válásuk kérdéses témáinak a rendezésében, így leggyakrabban a gyermekelhelyezés és láthatás, illetve a vagyonmegosztás kérdéseiben.
A párkapcsolati mediáció ezzel szemben az együtt maradni szándékozó párok párkapcsolati kérdéseinek megoldását célozza.
Természetesen ha egy pár a párkapcsolati mediáció közben dönt a válásról, akkor a mediáció célja módosítható a válás kérdéseinek a megoldására. Illetve előfordul olyan is, amikor a válási mediáció során a felek meggondolják magukat és a továbbiakban inkább a párkapcsolat kérdéseinek a rendezésére szeretnének fókuszálni, így párkapcsolati mediáció keretei között folytatják a folyamatot.
Ezzel együtt fontos, hogy a válási mediációnak nem célja a felek kibékítése vagy a kapcsolat megmentése, ott a fókusz a válás kérdéseinek a rendezésén van. 

Párkapcsolati konfliktusok és a párkapcsolati mediáció

Természetes, hogy ha egy kapcsolatnak vannak olyan területei, amelyek könnyen kofliktusossá válnak és a felek nem látják már a megoldás irányát, csak érzik, hogy a heyzet egyre fájdalmasabb. Ekkor fontos látni azt, hogy a közös cél továbbra is a harmonikus párkapcsolat és az, hogy a problémákra megtalálják a megoldást és a nehéz időket maguk mögött hagyják. Ha ez a cél, akkor hatékony segítséget tud nyújtani a párkapcsolati mediáció.

A párkapcsolati mediáció van amikor a kapcsolat megmentését célozza mert már nagyon nehézzé vált a helyzet a pár számára. Az is gyakori, hogy a kapcsolat rendben van, csak van egy vagy néhány kérdés, amiben nem tudnak a felek megegyezni és ezért kérnek párkapcsolati mediáció által segítséget.

A mediáció célja a jó megegyezés, de a párkapcsolati mediáció túl is mutathat ezen, segíthet a sérelmeket feldolgozni, kifejezni az érzéseket és az igényeket, odafigyelni a másik félre, megérteni egymást. Mindez segíthet a kapcsolat újraépítésében, abban, hogy a továbbiakban önállóan tudják megoldani a nehézségeket anélkül, hogy ez jelentős feszültséggel vagy indulattal járna.

A párkapcsolati mediátor nem döntőbíró

A párkapcsolati mediátor nem bírásokodik vagy dönt a vitás kérdésekben, hanem segíti a feleket az érzéseik és igényeik kifejezésében és a mindkét fél számára megfelelő döntésben.
A mediátor biztonságos közeget teremt a problémák megbeszéléséhez. Segít a párnak megérteni a probléma lényegét, megtalálni az okokat és eljutni a kölcsönösen jó megoldáshoz.

A párkapcsolati mediáció segíthet rálátni azokra a működésformákra is, amelyek visszatérően párkapcsolati problémához vezetnek. Ha a pár rá tud látni ilyen szinten a saját működésére, akkor van esélyük a változtatásra. Ha továbbra is mindent ugyanúgy csinálnak mint korábban, akkor természetes, hogy újra és újra ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülnek a kapcsolatukban. 

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Pszi Pont pszichológus
Pszi Pont pszichológus

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Sziegl Eszter, Haraszti Flóra

Párkapcsolati, családi problémák esetében kiemelten ajánlott pszichológusaink:

Sziegl Eszter és Haraszti Flóra

Pszichológus, párterapeuta, családterapeuta páros, kettős vezetéssel

Szakembereink

Czombos Zita pszichológus

Czombos Zita

Pszichológus

Solymosi Tímea pszichológus, szexuálpszichológus

Solymosi Tímea

Pszichológus

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Fábián Fruzsina

Pszichológus

Varga Borbála pszichológus, szexuálpszichológus

Varga Borbála

Pszichológus

Barna Fruzsina pszichológus, páterapeuta

Barna Fruzsina

Pszichológus

Lovass Annamária pszichológus szexuálpszichológus

Lovass Annamária

Pszichológus

Illés Anna pszichológus

Illés Anna

Pszichológus

Saáry Lilla pszichológus szexuálpszichológus

Saáry Lilla

Pszichológus

Füredi Éva mentálhigiénés szakember pszichológus

Füredi Éva

Mentálhigiénés szakember

Fábián Fruzsina pszichológus, párterapeuta, klinikai szakpszichológus

Füredi Krisztián

Pszichológus

Időpont kérés

Időpont kérés, bejelentkezés, érdeklődés:

info@pszi.hu

 

További részletek a bejelentkezésről:

Pszi Pont pszichológus